Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Един ПСИХОЛОГ със скромен влог в Blog.bg (www.PlamenDimitrov.blog.bg) - личен работен дневник на д-р Пламен Луков Димитров, RODC, с авторски текстове и проекти в областта на екзистенциално-аналитичното консултиране, приложната социална психология и реализацията на програми за групово-динамичен тренинг на мениджъри, екипно и организационно развитие. За контакти с автора: pldimitrov@hotmail.com GSM 0888 42 9730 Twitter: @Plamen_Dimitrov Facebook: PlamenDimitrov.BPS Представените в блога ПСИХО(Б)ЛОГ материали на български, английски и руски език са авторски и не обвързват по никакъв пряк или косвен начин свързаните с автора организации, практики и проекти. Моля, винаги споменавайте източника (www.plamendimitrov.blog.bg) при споделянето, разпространяването и цитирането на публикуваните тук материали и коментарите към тях в други електронни и печатни издания и публикации. Информацията тук се актуализира ежеседмично. Благодаря ви за отделеното време и вниманието ви към публикуваните в ПСИХО(Б)ЛОГ текстове! д-р Пламен Димитров, Достъпът до мен е 365/24/7!
Автор: plamendimitrov Категория: Лични дневници
Прочетен: 821641 Постинги: 584 Коментари: 325
Постинги в блога от Януари, 2008 г.
2 3  >  >>

Организационната психодинамика е свързана с изследването на неосъзнатите психодинамични процеси в организационния живот.  Това може да стане по много начини и изисква допълнителна квалификация на организационните изследователи в областта на психодинамичните методи на диагностика и консултиране.

Неосъзнатите психодинамични процеси в организационния живот оказват мощно въздействие върху формирането и реализацията на индивидуалното, груповото и социалното поведение на хората в организациите. Всички хора естествено и неизбежно изпитват повече или по-малко силно безпокойство и тревожност когато  възприемат себе си, групата, към която принадлежат или организацията си като застрашени от изискванията за промяна – планирана или не. В опитите си да редуцират безпокойството и тревожността си, хората – на индивидуално, групово и организационно ниво, - използват придобити в развитието им съзнателни и неосъзнавани средства за емоционална саморегулация, които служат за психодинамична защита от реалните и въображаеми опасности в живота на организацията.

Психодинамичните защитни механизми (изтласкване, проективна идентификация, нарцисизъм и мн.други), описани в психоаналитичните теории, действат като позволяват на индивидите, групите и организацииите да регресират към използването на по-ранни и по-незрели форми на психично и социално функциониране, за да се овладеят стреса, безпокойството и несигурността. В резултат, когато организационния живот е наситен със събития и изисквания за промяна, преживявани като източник на растяща тревожност и опасност (организационни проблеми, стрес и кризи) в действие влиза репертоара на индивидите, групите и организациите от психодинамични защитни механизми за овладяване на тревожността, които модифицират по един или друг начин поведението на индивидите, групите и организациите, насочено към справяне с организационните проблеми.

Променя се психодинамичната реалност на организационното функциониране при формулирането и решаването на организационните проблеми.  И това е основното, което психодинамично подготвените изследователи на организационното развитие изтъкват в моделите си за диагностика и консултиране на организациите.

Изтласкването, например, действа много мощно в организациите, в които служителите и работниците твърдят, че няма организационна промяна и че всичко си е нормално въпреки, че в ход са съкращения и преназначения, рокади в ръководството, междуличностни и междугрупови конфликти, и влошаване на психичния климат в колектива. Проективната идентификация е очевидно в активно действие, когато даден служител или ръководител обвинява за проблемите в отдела и определя за изкупителна жертва друг свой колега, който започва да се държи така сякаш той е наистина единствения отговорен за проблемите.

Действието на психодинамичните защити в организационния живот е, обаче, най-често игнорираната реалност в управленските и консултантски практики, насочени към развитието на организациите...Политикономическите, рационалистично-опростенческите модели за управлението и организацията, разбира се, са особено тежък случай на отричане на действителността на организационната психодинамика.

Психодинамичният подход към организационното развитие изтъква, че функционирането и управлението  на организациите не може да се усъвършенства, ако действието и спецификата на скритите психодинамични процеси в организационния живот не бъдат диагностицирани, осъзнати и разбрани от хората в тях. В противен случай, въпреки добрите намерения на различните школи за организационно развитие и научен мениджмънт, индивидуалните и колективните защити ще препятстват и деформират процесите и резултатите на организационната промяна. Оценката, дискусията, интерпретацията и консултативната обработка на психодинамичните процеси в организационния живот са всъщност централен компонент в практиката на организационния консултант. Подценяването му и изпращането му в периферията на консултативния процес от школите, според които хората са изцяло рационални и логични в решаването на организационните проблеми, в организационното си поведение като цяло, много често води до неудовлетворителни резултати в управленската и консултантската практика.

Структурата и динамиката на организацията и нейната среда, управленските системи в нея, разпределението на трудовите функции и организационните роли, достъпът и разпореждането с ресурсите, комуникационната мрежа и всички други сфери на организационното функциониране имат своите сложни психодинамични измерения. И много голяма част от тях са напълно или частично неосъзнавани, скрити за онези консултанти на организацията, които не са подготвени да поемат и удържат растящата тревожност на хората в организацията до момента, в който те станат способни  да я преработват конструктивно в организационното си поведение. На практика, това означава, че организационният консултант се ангажира с поемането на несигурността, страховете и безпокойството на хората в организацията, с което им осигурява достатъчно безопасна среда за обмисляне и реализация на необходимите промени в организационното им поведение. А това предполага:

  • добре развити умения за рефлективно и смислено изслушване, за изграждане на открит диалог с хората в организацията без прехвърляне на собствените безпокойства и защити върху тях;
  • нагласа на ангажирана безпристрастност, неутралност и приемащо въздържане от оценяване;
  • готовност да се изгражда и поддържа работна атмосфера, в която хората се чувстват разбирани и са готови да споделят, да обсъждат и променят своите, будещи безпокойство и дефанзивност, чувства, мисли и поведения.
Накратко казано, развита чувствителност към психодинамичните процеси в самите нас като консултанти, и в живота на организациите, които консултираме професионално. И всичко това надградено над и организиращо използването на всички други техники и инструменти на организационно-психологическото изследване и консултиране.

(Следва ПСИХОДИНАМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ЖИВОТ - 002)

Категория: Технологии
Прочетен: 1070 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 25.01.2008 11:11
23.01.2008 18:01 - Медитация на 8
 1 x 8 + 1 = 9  12 x 8 + 2 = 98  123 x 8 + 3 = 987  1234 x 8 + 4 = 9876  12345 x 8 + 5 = 98765  123456 x 8 + 6 = 987654  1234567 x 8 + 7 = 9876543  12345678 x 8 + 8 = 98765432  123456789 x 8 + 9 = 987654321 Къде е нулата?  
Категория: Технологии
Прочетен: 914 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 23.01.2008 18:17
През 1958 година, годината когато съм се родил, на другия край на света - в Киото, Япония, - един западен психоаналитик, Карл-Густав Юнг, разговарял с един източен дзен-наставник (Хисамацу). Разговорът им бил следния:

"- Възможно ли един психолог да освободи веднага даден човек от неговите житейски безпокойства?

- Да бъде освободен човек от неговите безпокойства? Това, което можем да направим ние, психолозите и психиатрите, е само да разсеем известна част от тях, но винаги ще се появяват нови безпокойства и ще заемат тяхното място...

...най-важното е да се събуди "изначалният Аз", който единствено е свободен от милионите кошмари и дори от колективното безсъзнателно...."

И може би това се опитва да прави дзен?, - сигурно си е помислил Юнг. Вслушан в мълчанието на Хисамацу, отхвърлящ "маските на личността", медитирайки...

Тогава, нито на изток, нито на запад, преди 50 години съм се родил и аз, съвсем безгрижен по пътя си, без нищо в ума си, с което да се натоваря и което да проектирам върху света...Свободен, ту "ИН", ту "ЯН"!

image
(Следва КРАТКА ПСИХОЛОГИЯ 2008/013)
Категория: Технологии
Прочетен: 894 Коментари: 1 Гласове: 1
Последна промяна: 22.01.2008 18:41
Брутализацията на човешката психика (а и на цялата й екология като природа и човешка общност, без които психиката ни е непродуктивна и безплодна) чрез един тотален технологичен, образователен и икономически процес (Матрицата), основаващ се на механичните, редукционистични символни модели за живота води до това, че неврозата и отегченото себеотчуждение се превръщат в културна норма.

Матрицата ни дърпа конците; индивидът не казва нищо, а само се изказва чрез символната структура на Матрицата. Социалната същност на психичната ни, невро-символна организация е това, което обяснява защо индивидът никога няма пълен, доминантен контрол върху ефектите на своето възприятие, мислене и поведение (и публично, и частно). Дейността на човека, поведението и преживяванията ни винаги се превръщат в нещо друго от това, към което сме се стремили или което сме предвиждали. Защото ни е трудно да освободим психиката си от ограниченията на социалната й, символна субстанция.

Религията, изкуството, технологиите и политиката с идеите и конструктите си не ни дадоха през 20 век очакваното смислово освобождение от паранойата на интелектуализираната, "матрична" социална психология на човека.

Предстои ли програмиранeто от медии, корпорации и институции на "реалността" на битието на киберантропите на 21 век, затворена в техните симплифицирани, виртуални невро-символни модели, стереотипи, структури и мрежи, чрез които дехуманизираното съ-съществуване в Матрицата ни дарява с нови глобални фантазии, със софтуер за оптимистична организираност, повърхностно  съпреживяване и материалистичен консумаризъм, да ни накара наистина да реорганизираме процесите на невро-символното моделиране на света, "да си подпалим къщите и отново да поемем на Изток"?...В търсене на една наистина процесуална, интегрална и комплексна психология?

Да се опитам да бъда какъвто съм, нищо повече, и да тласна "Аз-а" си колкото е възможно по-напред и отвъд символния ред на матрицата на масовата култура, пазарната наука и политическата демагогия...Такъв ли всъщност е проектът "Психология - 21 век" на съвременния човек? Или сме обречени на постоянно презареждане в рамките на Матрицата?

image

(Следва КРАТКА ПСИХОЛОГИЯ 2008/012)
Категория: Технологии
Прочетен: 711 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 17.01.2008 11:05

Всички живи същества използват различни комплексни невро-символни модели, за да взаимодействат помежду си. Емоционалното съпреживяване е такъв модел (инструмент) за интрапсихичната и интерсубективната ни ориентация и организация като висши бозайници.

При себевлюбените нарцистично разстроени личности и при психопатите този модел е недостатъчно развит и в някои тежки случаи напълно липсва. Тук властва модела на собствения егоцентричен интерес. При тях всичко както на интрапсихично, така и на интерсубективно ниво се върти около постоянното измерване на ползата за Аз-а. Другият човек е просто едно средство, инструмент за извличане на себеудовлетворяване, предмет, нещо с някакви полезни функции.

Това превръща психопатите и нарцистично разстроените хора в социално ригидни и дисфункционални...егоцентрици. Те нямат и не изграждат връзка с другия като човек, а само зависимост от нарцистични доставки, вещества и покачващи адреналина действия...Търсене на удоволствие чрез манипулация, агресия и дори разрушаване на  хората около тях...Липсва невро-символния модел на  емоционалното съпреживяване, а без него имаме повече или по-малко изразена личностна  дезорганизация - шизоидна, параноична, гранична...

Дефицитът на способност, на умения, на нагласа за автентично емоционално съпреживяване е огромен проблем на съвременните утилитарни общества, в които нарцистично-параноичната "рационалност" на разменните отношения се  приема за  разумна културна норма. Професионалният психолог има определена социална, хуманистична мисия, свързана с промяната  на това  положение, с  развитието на  една по-емпатична култура на взаимодействие между хората! Икономиката, политиката , социалната сфера, образованието, културата и здравеопазването, гражданското общество и семейния живот се нуждаят от хуманизацията, с която психологията като наука и професионална практика е концептуално и  исторически заредена. Всичко, от което се нуждае,за да се ангажира адекватно с тази своя мисия психологията у нас, е самоосъзната и интегрирана професионална гилдия...

image

(Следва КРАТКА ПСИХОЛОГИЯ 2008/011)

Категория: Технологии
Прочетен: 738 Коментари: 1 Гласове: 1
Последна промяна: 10.01.2008 09:46
2 3  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: plamendimitrov
Категория: Лични дневници
Прочетен: 821641
Постинги: 584
Коментари: 325
Гласове: 1360
Блогрол
1. Plamen in ComPsych Inc., USA - Exclusive National ComPsych's Employee Assistance Programs and Counseling Serices Provider and Licensed Clinical Guidence Expert for Bulgaria
2. Plamen in OrgDyne LLC, USA - Registered OD Consultant and Executive Coach - Global Projects
3. Plamen in Human Systems Dynamics Institute Professional Community
4. Пламен в Дружество на психолозите в Република България - Председател на Управителния съвет
5. Българско списание по психология
6. BPS.Blog.bg - Блог на Дружеството на психолозите
7. Бюлетин на Дружеството на психолозите в България
8. Пламен @ Twitter
9. Пламен @ FACEBOOK
10. Пламен @ LinkedIn
11. Пламен @ ACADEMIA.EDU
12. People Developing People Group Founder & Coordinator
13. Humans Are Not Resources! Group Founder & Coordinator
14. Group and Organizational Psychodynamics Group Founder & Coordinator
15. Leaders-in-Analysis Group Founder & Coordinator
16. Always Changing Enterprises Group Founder & Coordinator
17. Пламен - Създател и старши консултант в Уикенд лаборатории за автентични организационни лидери и консултанти - 2017
18. Пламен - Създател и старши консултант в Квалификационната програма "Групова динамика и изграждане на екипи" - 2017
19. Пламен - Създател и старши консултант в Тренинг лаборатории на Дружеството на психолозите в България
20. Пламен - Създател и координатор на КЛУБ ПСИХОЛОГИЯ на Дружеството на психолозите в България
21. Пламен - Създател и координатор на Националната служба за насочване към професионални психологически и психотерапевтични услуги на Дружеството на психолозите в България
22. Пламен - Акредитиран водещ в програмата "Групи за самоанализ, колегиална интервизия, рехабилитация и усъвършенстване на уменията за психологическа помощ и психосоциална подкрепа на индивиди, групи, организации и общности - системен подход