Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Един ПСИХОЛОГ със скромен влог в Blog.bg (www.PlamenDimitrov.blog.bg) - личен работен дневник на д-р Пламен Луков Димитров, RODC, с авторски текстове и проекти в областта на екзистенциално-аналитичното консултиране, приложната социална психология и реализацията на програми за групово-динамичен тренинг на мениджъри, екипно и организационно развитие. За контакти с автора: pldimitrov@hotmail.com GSM 0888 42 9730 Twitter: @Plamen_Dimitrov Facebook: PlamenDimitrov.BPS Представените в блога ПСИХО(Б)ЛОГ материали на български, английски и руски език са авторски и не обвързват по никакъв пряк или косвен начин свързаните с автора организации, практики и проекти. Моля, винаги споменавайте източника (www.plamendimitrov.blog.bg) при споделянето, разпространяването и цитирането на публикуваните тук материали и коментарите към тях в други електронни и печатни издания и публикации. Информацията тук се актуализира ежеседмично. Благодаря ви за отделеното време и вниманието ви към публикуваните в ПСИХО(Б)ЛОГ текстове! д-р Пламен Димитров, Достъпът до мен е 365/24/7!
Автор: plamendimitrov Категория: Лични дневници
Прочетен: 821641 Постинги: 584 Коментари: 325
Постинги в блога от Юни, 2010 г.
2 3  >  >>
image   Note each your moment - you will never go back to who you were in it!

Отбелязвай всеки свой момент - никога няма да си пак този, който си бил в него!

Plamen Dimitrov
Категория: Технологии
Прочетен: 471 Коментари: 0 Гласове: 2

Още веднъж за поверителността в ПРАКТИКАТА НА ПСИХОЛОГА*

д-р Пламен Луков Димитров

Дружество на психолозите в България

office@psychology-bg.org

Поверителността е професионален, правен и етичен дълг на психолозите да не разкриват информация за клиентите си на неоторизирани физически и юридически лица. Професионално, правно и морално, психолозите във всички области на професионалната си практика и навсякъде по света са обвързани  както с изискванията на професионалните стандарти, регулациите, уставите и регламентите на професионалните си асоциации и органите, регулиращи професията им, така и с кодексите за професионална етика и професионално поведение, които ги задължават еднозначно да не разкриват информация за клиентите си на неоторизирани лица. От правна и морална гледна точка, клиентите имат неотменимото право да се предотвратява разкриването на информация, споделена от тях във взаимодействията им с психолозите, без тяхното изрично съгласие. В изследователската, диагностичната, консултативната и терапевтична практика на психолозите, обичайно се говори за съществуването на два основни вида поверителност  - съдържателна поверителност и контактна поверителност. Съдържателната поверителност изисква същността или съдържанието на споделеното от клиента или установеното с професионални методи за него да не се разкрива от психолога и да се запазва в тайна от страна на професионалиста. Оповестяване на поверителна информация за клиента, на лица, без право на тази информация, се определя като съдържателно нарушаване на професионалната тайна. Този вид нарушения на поверителността в работата на психолозите може да доведе до търсене на гражданска и професионална отговорност от тях и организациите, в които работят, и до отнемане или ограничаване на професионалната им правоспособност от организациите, към които съсловно принадлежат. Поверителността на контакта с психолога изисква професионалистите да не разкриват факта, че клиентът се вижда с тях като специалисти в областта на психологията. Оповестяването пред трета неоторизирани страна, че клиентът се среща или взаимодейства от разстоятие (например, по телефона или чрез интернет) с професионален психолог се определя като нарушение на контактната поверителност. Въпреки, че самите психолози често полагат сериозни усилия да се избегне разкриване на самоличността на клиентите им, законите у нас, а и в повечето страни от ЕС като цяло не се отнасят с необходимото разбиране и яснота по въпросите, касаещи защитата на поверителността на контактите с психолозите. Етичните кодекси на Дружеството на психолозите в България (www.psychology-bg.org) и Европейската федерация на психологическите асоциации (www. EFPA.eu) предоставят набор от професионални и етични стандарти  за ръководене на професионалната практика на регистрираните  правоспособни психолози, които, членувайки в тях осъществяват изследователски, диагностични, консултативни и психотерапевтични услуги.  Съгласно тях, задължението на психолозите да защитават и спазват правата на клиентите си на личен живот е от основно значение за валидизация на професионализма им, и двете форми на поверителност – съдържателна и контактна, са обект на защита и регулация на съсловно равнище. Въпреки това, е важно психолозите и техните клиенти да разбират ясно разликата между съдържателната и контактната поверителност, тъй като повечето закони, регулиращи поверителността на правно равнище не защитават отчетливо контактната поверителност. Задължението на психолога да защитава поверителността на работата си със своите клиенти произтича пряко от правото на клиента на личен живот, което от своя страна е производно от по-общата, но централна етична и правна ценност на човешките права за лично самопределение и лична неприкосновеност. В този смисъл, това е правото на всеки човек да определя самостоятелно с кого могат да бъдат споделяни лични данни. Конфиденциалността или поверителността в този смислов контекст може да се разбира и като професионално и етично задължение на психолозите или тяхна пряка професионална отговорност за подкрепата на правата на клиентите на личен живот, която нaлага да се полагат грижи за опазване на професионалната тайна, и да не се повтаря или споделя с други хора информацията, споделена насаме с тях от техните клиенти. Това, което клиентите смятат, че е лична информация трябва да остане поверително и да се запази като професионална тайна от психолозите като задължение на психолозите е да направят всичко необходимо за осигуряване на поверителността в работата си с клиентите. Ако личната информация на клиента следва да се сподели с друг, това трябва да се направи от клиента или най-малкото със съгласието или разрешението на клиента. В това отношение, правото на клиента на личен живот и правото на клиента за поверителност на взаимодействията му с психолога се припокриват. Доколкото поверителността и неприкосновеността на личния живот са неотменно и върховно право на клиента, единствено клиентът може да се откаже от това си право, ако избере. При вземането на такова решение за отказ от права, трябва да се  гарантира и по възможност документира, че отказа се извършва съзнателно и доброволно. Едва при тези обстоятелства психолозите могат етично и законосъобразно да разкриват споделеното от клиента възоснова на неговото документирано информирано съгласие. В професионалната практика на психолозите се предпоставя, че защитата на нечий личен живот и неприкосновенос чрез поддържането на поверителността е основен начин да се изгради доверие и сигурност в рамките на отношенията “психолог – клиент”. Това са доверието и сигурността, необходими за клиентите на психолозите , за да споделят те продуктивно и искрено с професионалния психолог. В тази връзка, е естествено да се отстоява, че осигуряването на поверителността и защитата на професионалната тайна са задължителни условия за ефективната изследователска, диагностична, консултативна и психотерапевтична работа на психолозите във всички области на тяхната професионална практика. В съответствие с тази гледна точка, се приема, че повечето клиенти не биха чувствали сигурни да обсъждат лични и интимни аспекти от живота си с един психолог, без да е гарантирана поверителността. Дори съдилищата в много демократични страни възприемат това основополагащо положение след като Върховния съд на САЩ в делото Jaffee срещу Redmond (1996), постанови,че ефективната психотерапия зависи от атмосферата на доверие и сигурност, в която пациентът е готов да направи честно и пълно разкриване на факти, емоции, спомени и страхове. Поради тази причина самата възможност за нарушаване на поверителността и неглижирането на необходимостта от мерки за защита на професионалната тайна в практиката на психолозите могат да попречат на развитието на конфиденциалните отношения с клиентите, необходими за успешната работа на психолозите. Възоснова на казаното дотук, можем да приемем, че защитата на неприкосновеността на личния живот на клиента и грижите за запазването на поверителността в практиката на психолога не може да се оповава на заинтересоваността на клиентите и психолозите да постигнат високо качество и ефективност на психологическите услуги . По-скоро, целенасочената защита на личния живот и поверителността трябва да бъдат поставени на здрава етична, професионална и правна основа. Именно затова кодексите за професионална етика на Дружеството на психолозите в България и Европейската федерация на психологическите асоциации включват задължението на психолога да защитава поверителността на споделеното от клиента като свой основен етичен принцип и професионален стандарт, ограничаването и отменянето на които може да се наложи единствено на основата на законосъобразни съдебно-процесуални действия или съдебни постановления.

ЛИТЕРАТУРА:

Lichtenberg, James W., and Pamela L. Knox. "Confidentiality and Legal Privilege." Encyclopedia of Counseling. 2008. SAGE Publications. 17 May. 2010.

American Counseling Association. (2005). ACA code of ethics. Alexandria, VA: Author.

American Psychological Association. (2002). Ethical principles of psychologists and code of conduct. Washington, DC: Author.

Bersoff, D. N. (Ed.). (2003). Ethical conflicts in psychology (3rd ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

Jaffee v. Redmond, 518 U.S. 1 (1996). Weifel, E. R. (Ed.). (2006). Ethics in counseling and psychotherapy: Standards, research, and emerging issues (3rd ed.). Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.

* Становищата и позициите представени в текста са лично мнение на автора и не обвързват организации и проекти, в които той е ангажиран. Публикацията цели да се започне открита дискусия в професионалната общност на психолозите по темата за защитата на поверителността в изследователката, диагностичната, консултативната и психотерапевтичната практика на психолозите у нас.

Категория: Технологии
Прочетен: 548 Коментари: 0 Гласове: 1
image

ANALYZE...YOURSELF! is a free international self-test program for encouraging people to be more self-reflective and to act mindfully. The program works by sending up to 3 self-test  items each week to its subscribers. They are free to use them for self-analysis and...sharing by sending back their comments and reflections. The program is designed and managed by Dr Plamen Dimitrov, a psychologist and organization development consultant with more than 25 yrs of practical experience in assisting people, groups and organizations to discover and use better their potential. Now the program moves - following its test-run phase in the USA, - to Bulgaria through a new platform - PSIHO(B)LOG on blog.bg! Join us now for free and Analyze...Yourself!

АНАЛИЗИРАЙ...СЕБЕ СИ! е безплатна международна програма за самооценка, която насърчава хората да са по-саморефлексивни и да действат смислено. Програмата действа чрез изпращане до своите абонати на не повече от 3 въпроса за самооценка всяка седмица. Те могат да ги използват за самоанализ и... споделяне като изпращат обратно своите коментари и разсъждения. Програмата е създадена и се управлява от 
д-р Пламен Димитров, психолог и консултант по организационно развитие с повече от 25 години практически опит в подпомагането на хората, групите и организациите да открият и използват по-добре своя потенциал. Сега програмата идва - след изпитанията си в САЩ, - и в България чрез нова платформа - ПСИХО(Б)ЛОГ в blog.bg! Присъедини се към нас напълно безплатно и...Анализирай себе си!
  image
Анализирай...себе си! - Plamen"s Free Test Item #030:

  ЦЕНЯ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИЗКУСТВО

(Относно: Да си ценител на красотата)


Analyze...Yourself! - Plamen"s Free Test Item #030:

I APPRECIATE ALL FORMS OF ART

(Re: Appreciation of Beauty)


image

See:
Week1( #001  #002  #003 ) Week 2 (#004 #005  #006) Week 3 (#007  #008  #009 )
Week 4 ( #010 #011 #012 ) Week 5 ( #013 #014  #015) Week 6 (#016  #017  #018 )
Week 7 ( #019  #020 #021) Week 8 ( #022 #023 #024) Week 9 ( #025  #026 #027 )
Week 10 ( #028  #029 )
Категория: Технологии
Прочетен: 575 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 24.06.2010 07:56
image

ANALYZE...YOURSELF! is a free international self-test program for encouraging people to be more self-reflective and to act mindfully. The program works by sending up to 3 self-test  items each week to its subscribers. They are free to use them for self-analysis and...sharing by sending back their comments and reflections. The program is designed and managed by Dr Plamen Dimitrov, a psychologist and organization development consultant with more than 25 yrs of practical experience in assisting people, groups and organizations to discover and use better their potential. Now the program moves - following its test-run phase in the USA, - to Bulgaria through a new platform - PSIHO(B)LOG on blog.bg! Join us now for free and Analyze...Yourself!

АНАЛИЗИРАЙ...СЕБЕ СИ! е безплатна международна програма за самооценка, която насърчава хората да са по-саморефлексивни и да действат смислено. Програмата действа чрез изпращане до своите абонати на не повече от 3 въпроса за самооценка всяка седмица. Те могат да ги използват за самоанализ и... споделяне като изпращат обратно своите коментари и разсъждения. Програмата е създадена и се управлява от 
д-р Пламен Димитров, психолог и консултант по организационно развитие с повече от 25 години практически опит в подпомагането на хората, групите и организациите да открият и използват по-добре своя потенциал. Сега програмата идва - след изпитанията си в САЩ, - и в България чрез нова платформа - ПСИХО(Б)ЛОГ в blog.bg! Присъедини се към нас напълно безплатно и...Анализирай себе си!
  image
Анализирай...себе си! - Plamen"s Free Test Item #029:

  АЗ СЪМ ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЗНАТЕЛЕН ЧОВЕК

(Относно: Признателността)


Analyze...Yourself! - Plamen"s Free Test Item #029:

I AM AN EXTREMELY GRATEFUL PERSON

(Re: Gratitude)


image

See:
Week1( #001  #002  #003 ) Week 2 (#004 #005  #006) Week 3 (#007  #008  #009 )
Week 4 ( #010 #011 #012 ) Week 5 ( #013 #014  #015) Week 6 (#016  #017  #018 )
Week 7 ( #019  #020 #021) Week 8 ( #022 #023 #024) Week 9 ( #025  #026 #027 )
Week 10 ( #028 )

 
Категория: Технологии
Прочетен: 613 Коментари: 1 Гласове: 2
image

ANALYZE...YOURSELF! is a free international self-test program for encouraging people to be more self-reflective and to act mindfully. The program works by sending up to 3 self-test  items each week to its subscribers. They are free to use them for self-analysis and...sharing by sending back their comments and reflections. The program is designed and managed by Dr Plamen Dimitrov, a psychologist and organization development consultant with more than 25 yrs of practical experience in assisting people, groups and organizations to discover and use better their potential. Now the program moves - following its test-run phase in the USA, - to Bulgaria through a new platform - PSIHO(B)LOG on blog.bg! Join us now for free and Analyze...Yourself!

АНАЛИЗИРАЙ...СЕБЕ СИ! е безплатна международна програма за самооценка, която насърчава хората да са по-саморефлексивни и да действат смислено. Програмата действа чрез изпращане до своите абонати на не повече от 3 въпроса за самооценка всяка седмица. Те могат да ги използват за самоанализ и... споделяне като изпращат обратно своите коментари и разсъждения. Програмата е създадена и се управлява от 
д-р Пламен Димитров, психолог и консултант по организационно развитие с повече от 25 години практически опит в подпомагането на хората, групите и организациите да открият и използват по-добре своя потенциал. Сега програмата идва - след изпитанията си в САЩ, - и в България чрез нова платформа - ПСИХО(Б)ЛОГ в blog.bg! Присъедини се към нас напълно безплатно и...Анализирай себе си!
  image
Анализирай...себе си! - Plamen"s Free Test Item #028:

  ОБИЧАМ ТОВА, КОЕТО ПРАВЯ

(Относно: Ентусиазъм)


Analyze...Yourself! - Plamen"s Free Test Item #028:

I LOVE WHAT I DO

(Re: Enthusiasm)


image

See:
Week1( #001  #002  #003 ) Week 2 (#004 #005  #006) Week 3 (#007  #008  #009 )
Week 4 ( #010 #011 #012 ) Week 5 ( #013 #014  #015) Week 6 (#016  #017  #018 )
Week 7 ( #019  #020 #021) Week 8 ( #022 #023 #024) Week 9 ( #025  #026 #027 )
Категория: Технологии
Прочетен: 544 Коментари: 0 Гласове: 2
2 3  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: plamendimitrov
Категория: Лични дневници
Прочетен: 821641
Постинги: 584
Коментари: 325
Гласове: 1360
Блогрол
1. Plamen in ComPsych Inc., USA - Exclusive National ComPsych's Employee Assistance Programs and Counseling Serices Provider and Licensed Clinical Guidence Expert for Bulgaria
2. Plamen in OrgDyne LLC, USA - Registered OD Consultant and Executive Coach - Global Projects
3. Plamen in Human Systems Dynamics Institute Professional Community
4. Пламен в Дружество на психолозите в Република България - Председател на Управителния съвет
5. Българско списание по психология
6. BPS.Blog.bg - Блог на Дружеството на психолозите
7. Бюлетин на Дружеството на психолозите в България
8. Пламен @ Twitter
9. Пламен @ FACEBOOK
10. Пламен @ LinkedIn
11. Пламен @ ACADEMIA.EDU
12. People Developing People Group Founder & Coordinator
13. Humans Are Not Resources! Group Founder & Coordinator
14. Group and Organizational Psychodynamics Group Founder & Coordinator
15. Leaders-in-Analysis Group Founder & Coordinator
16. Always Changing Enterprises Group Founder & Coordinator
17. Пламен - Създател и старши консултант в Уикенд лаборатории за автентични организационни лидери и консултанти - 2017
18. Пламен - Създател и старши консултант в Квалификационната програма "Групова динамика и изграждане на екипи" - 2017
19. Пламен - Създател и старши консултант в Тренинг лаборатории на Дружеството на психолозите в България
20. Пламен - Създател и координатор на КЛУБ ПСИХОЛОГИЯ на Дружеството на психолозите в България
21. Пламен - Създател и координатор на Националната служба за насочване към професионални психологически и психотерапевтични услуги на Дружеството на психолозите в България
22. Пламен - Акредитиран водещ в програмата "Групи за самоанализ, колегиална интервизия, рехабилитация и усъвършенстване на уменията за психологическа помощ и психосоциална подкрепа на индивиди, групи, организации и общности - системен подход